Emulbit – Producent hydroizolacji

Najczęściej hydroizolację pod wylewką dociskową wykonuje się z izolacji samoprzylepnej Emulbit. Pasy izolacji klejone są do zagruntowanej powierzchni z zakładem 10 cm. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Niezależnie od sposobu spoinowania, spoiny nie są wodoodporne, więc jedynym, bezpiecznym rozwiązaniem jest naniesienie odpowiedniej powłoki hydroizolacyjnej bezpośrednio pod płytkami lub pod klejem do płytek. Zbiorniki na wodę i nieczystości, czyli obiekty takie jak szamba, zbiorniki na gnojowicę czy zbiorniki oczyszczalni ścieków, wymagają prawidłowego wykonania hydroizolacji. Nieczystości zawierają fermentujące substancje organiczne, bakterie oraz wirusy chorobotwórcze.

Emulbit sp z o.o. oferuje najwyższej jakości produkty do hydroizolacji jak: roztwory asfaltowe, emulsje asfaltowe, hydroizolacje polimerowe. 

Bardzo wysoko oceniane są produkty służące do impregnacji betonu jak: farba impregnująca, ochrona bruku R, Polihard W,  Poligrunt R, Poligrunt N, Polihard R, Poligrunt W.

Więcej informacji na stronie - https://www.emulbit.pl

Emulbit Sp. z o.o.
80-711 Gdańsk
ul. Sztutowska 18A